Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie wsi Sowy i Sworowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów parku elektrowni wiatrowych wraz ze strefami oddziaływania w części obrębów Chojno i Ostrobudki