Sprawozdanie Wójta Gminy Pakosław z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2016 rok

Opinia o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r.

Strony