Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Pakosław na 2020 rok

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2020-2023