ZGROMADZENIA PUBLICZNE

 

ZGROMADZENIA PUBLICZNE

Jednostka prowadząca

Urząd Stanu Cywilnego

ZGŁOSZENIE ZGONU

Wymagane dokumenty

1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza oraz dowód osobisty osoby zmarłej.

2. Osoba zgłaszająca zgon winna posiadać aktualny dowód osobisty lub paszport. 

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

Wymagane dokumenty

Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a gdy dziecko urodziło się martwe - w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, przedkładając jednocześnie następujące dokumenty:

TRANSKRYPCJA AKTU STANU CYWILNEGO (wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do ksiąg polskich stanu cywilnego)

Wymagane dokumenty

Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji, może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji.

ODPIS AKTU STANU CYWILNEGO

Wymagane dokumenty