Plan pracy Komisji Rady Gminy na lata 2014-2018

Program działania Rady Gminy Pakosław na lata 2014-2018

Plan pracy Komisji Rady Gminy na 2013 rok

Plan pracy
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na 2013 rok

Plan pracy Komisji Rady Gminy na 2012 rok

Plan pracy
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na 2012 rok