Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pakosław obejmujący część wsi Pakosław oraz część wsi Sowy

W dniu 26 września 2008 r. Rada Gminy Pakosław uchwałą nr XVIII/109/08 podjęła decyzję o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pakosław obejmującego część wsi Pakosław oraz część wsi Sowy.