Budowa części ul. Leśnej oraz ul. Podgórze w Pakosławiu

Ogłoszenie nr 612850-N-2019 z dnia 2019-10-21 r.

Gmina Pakosław: Budowa części ul. Leśnej oraz ul. Podgórze w Pakosławiu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i ul. Podgórze w Pakosławiu

Ogłoszenie nr 605695-N-2019 z dnia 2019-10-03 r.

Gmina Pakosław: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i ul. Podgórze w Pakosławiu
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław

Ogłoszenie nr 603958-N-2019 z dnia 2019-09-30 r.

Gmina Pakosław: Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sworowo

Ogłoszenie nr 588490-N-2019 z dnia 2019-08-21 r.

Gmina Pakosław: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

w miejscowości Sworowo
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Osiek, Pakosław i Sowy

Początek formularza

Ogłoszenie nr 606986-N-2018 z dnia 2018-08-22 r.

Gmina Pakosław: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Osiek, Pakosław i Sowy
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Strony