Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pakosław zarządzone na dzień 10 lutego 2019 roku.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pakosław zarządzone na dzień 4 lutego 2018 roku.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pakosław zarządzone na dzień 23 czerwca 2013 roku.