Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr WG.0050.14.2020 z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr WG.0050.13.2020 z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Pakosław

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr WG.0050.12.2020 z dnia 25 marca 2020r.

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr WG.0050.12.2020 z dnia 25 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Chojnie, obręb Chojno

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr WG.0050.11.2020 z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr WG.0050.10.2020 z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie wyboru organizacji, które w 2020 roku będą realizować zadania publiczne pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr WG.0050.9.2020 z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery dzialalności pożytku publicznego w 2020 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr WG.0050.8.2020 z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr WG.0050.7.2020 z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr WG.0050.6.2020 z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wlontariacie oraz określenia jej regulaminu pracy

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr WG.0050.5.2020 z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2020 roku, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Strony