Wykaz kół Gospodyń Wiejskich Gminy Pakosław

1. Koło Gospodyń Wiejskich w Pakosławiu

2. Koło Gospodyń Wiejskich w Sowach

3. Koło Gospodyń Wiejskich w Sworowie

Organizacje społeczne

Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaźni Pakosław-Moult w Pakosławiu

ul. Kolejowa 2

63-920 Pakosław

Kluby sportowe

LUKS "Awdaniec" Pakosław

ul. Parkowa 15

63-920 Pakosław

Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicza Straż Pożarna w Pakosławiu

ul. Strażacka 11

63-920 Pakosław