Plan rozwoju miejscowości Zaorle

Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie Planu Rozwoju Miejscowości Zaorle. Plan rozwoju będzie dokumentem stanowiącym podstawy decyzji podejmowanych przez organy rady sołeckiej i władze Gminy Pakosław, dotyczących przedsięwzięć rozwojowych.

Plan rozwoju miejscowości Sworowo

Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie Planu Rozwoju Miejscowości Sworowo. Plan rozwoju będzie dokumentem stanowiącym podstawy decyzji podejmowanych przez organy rady sołeckiej i władze Gminy Pakosław, dotyczących przedsięwzięć rozwojowych.

Plan rozwoju miejscowości Ostrobudki

Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie Planu Rozwoju Miejscowości Ostrobudki. Plan rozwoju będzie dokumentem stanowiącym podstawy decyzji podejmowanych przez organy rady sołeckiej i władze Gminy Pakosław, dotyczących przedsięwzięć rozwojowych.

Plan rozwoju miejscowości Kubeczki-Dębionka

Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie Planu Rozwoju Sołectwa Kubeczki, w którego skład wschodzą miejscowości Kubeczki i Dębionka. Plan rozwoju będzie dokumentem stanowiącym podstawy decyzji podejmowanych przez organy rady sołeckiej i władze Gminy Pakosław, dotyczących przedsięwzięć rozwojowych.

Plan rozwoju miejscowości Chojno

Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie Planu Rozwoju Miejscowości Chojno. Plan rozwoju będzie dokumentem stanowiącym podstawy decyzji podejmowanych przez organy rady sołeckiej i władze Gminy Pakosław, dotyczących przedsięwzięć rozwojowych.

Plan rozwoju miejscowości Pomocno

Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie Planu Rozwoju Miejscowości Pomocno. Plan rozwoju będzie dokumentem stanowiącym podstawy decyzji podejmowanych przez organy rady sołeckiej i władze Gminy Pakosław, dotyczących przedsięwzięć rozwojowych.

Plan rozwoju miejscowości Podborowo

Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie Planu Rozwoju Miejscowości Podborowo. Plan rozwoju będzie dokumentem stanowiącym podstawy decyzji podejmowanych przez organy rady sołeckiej i władze Gminy Pakosław, dotyczących przedsięwzięć rozwojowych.

Plan rozwoju miejscowości Pakosław

Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie Planu Odnowy Miejscowości Pakosław.

Plan rozwoju miejscowości Góreczki Wielkie

Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie Planu Odnowy Miejscowości Góreczki Wielkie. Plan odnowy będzie dokumentem stanowiącym podstawy decyzji podejmowanych przez organy rady sołeckiej i władze Gminy Pakosław.

Plan rozwoju miejscowości Sowy

Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Sowy. Plan odnowy będzie dokumentem stanowiącym podstawy decyzji podejmowanych przez organy rady sołeckiej wsi Sowy i władze Gminy Pakosław.

Strony