Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2013 rok

Zarządzenie nr 68 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

Opinia o możliwości wykupu emitowanych obligacji.

Zarządzenie nr 67 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

Strony