Dowóz dzieci szkolnych z terenu gminy Pakosław na zajęcia na salę sportową w roku szkolnym 2019/2020

Ogłoszenie nr 550206828-N-2019 z dnia 30-09-2019 r.

Pakosław: Dowóz dzieci szkolnych z terenu gminy Pakosław na zajęcia na salę sportową

w roku szkolnym 2019/2020

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli oraz szkół w roku szkolnym 2019/2020

Ogłoszenie nr 585023-N-2019 z dnia 2019-08-09 r.

Gmina Pakosław:

Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli oraz szkół

w roku szkolnym 2019 / 2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli oraz szkół podstawowych w gminie Pakosław w roku szkolnym 2019 / 2020

Ogłoszenie nr 575647-N-2019 z dnia 2019-07-18 r.

Gmina Pakosław: Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli oraz szkół podstawowych w gminie Pakosław w roku szkolnym 2019 / 2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli oraz szkół podstawowych w gminie Pakosław, w roku szkolnym 2018 / 2019

Ogłoszenie nr 592056-N-2018 z dnia 19-07-2018 r.

Gmina Pakosław: Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli oraz szkół podstawowych w gminie Pakosław, w roku szkolnym 2018 / 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Ogłoszenie nr 582445-N-2018 z dnia 2018-07-03 r.

Gmina Pakosław: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Strony