Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2020 roku

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wybór organizacji, które w 2019 roku realizować będą zadania publiczne.

"Działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa","Działania na rzecz osób niepełnosprawnych","Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - zorganizowanie imprez z końmi","Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami","Dzialalność na rzecz osób w wieku emerytalnym","Działalności na rzecz upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rze

Wybór organizacji, które w 2018 roku realizować będą zadania publiczne.

Wybór organizacji, które w 2018 roku realizować będą zadania publiczne.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Pakosław - 9.02.2018

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Strony