Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Szczegółowy tryb i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego dzieci na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakosław.

Projekt "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosław" w 2020 roku

Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą zgłaszać swoje uwagi do dnia 16 grudnia 2019 r. do godz. 8:00.

Uchwała nr III/23/2018

w sprawie zmiany uchwały  w sprawie podziału Gminy Pakosław na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów i liczb radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Projekt "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosław" w 2019 roku

Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą zgłaszać swoje uwagi do dnia 27 grudnia 2018 r. do godz. 8:00.

Ogłoszenie o wyborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosław

Ogłoszenie - sprzedaż elementów z demontażu

Strony