Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Urząd Gminy Pakosław obowiązany jest do udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014r., poz.782 z późn. zm.).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Udostępnienie informacji