Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2015 rok

Sprawozdanie Wójta Gminy Pakosław z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2015 rok

Zarządzenie nr 53 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Strony