Sprawozdanie finansowe za 2018 rok - Szkoła Podstawowa w Chojnie

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok - Przedszkole w Chojnie

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok - Przedszkole w Pakosławiu

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok - Szkoła Podstawowa w Sowach

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok - Szkoła Podstawowa w Pakosławiu

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok - Gmina Pakosław

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok - Urząd Gminy Pakosław