Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za rok 2020

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za rok 2019

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za rok 2018 i 2019

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za rok 2018

Dorobek gminy Pakosław w 2017r

W listopadzie minął 3 rok obecnej kadencji, a za rok wybory samorządowe i podsumowanie programu za 2014-2018.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za rok 2017

Dorobek Gminy w 2016 roku

Sprawozdania z między sesyjnej działalności Wójta Gminy za rok 2016

Dorobek Gminy w 2015 roku

Sprawozdania z między sesyjnej działalności Wójta Gminy za rok 2015

Strony