Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - VIII kadencja

Skład komisji:

1. Robert Lisiecki - Przewodniczący

2. Mariola Kusztelak - Członek

3. Paweł Kląskała - Członek

4. Paulina Przewoźna - Członek

Komisja Rewizyjna - VIII kadencja

Skład komisji:

1. Agnieszka Jakubowska - Przewodnicząca

2. Anita Rabiega - Zastępca

3. Agata Karaś - Członek

Komisja Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego - VIII kadencja

Skład komisji:

1. Hubert Wojtkowski - Przewodniczący

2. Jarosław Kaczor - Zastępca

3. Agata Karaś -  Członek

4. Paulina Przewoźna - Członek

5. Elżbieta Łakoma - Członek

6. Paweł Sierpowski - Członek

7. Agnieszka Jakubowska - Członek

8. Anita Rabiega - Członek

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa oraz Spraw Społecznych - VIII kadencja

Skład komisji:

1. Danuta Guzikowska - Przewodnicząca

2. Maciej Gniazdowski - Zastępca

3. Paweł Kląskała - Członek

4. Mariola Kusztelak - Członek

5. Robert Lisiecki - Członek

6. Dariusz Niedźwiedź - Członek

7. Michał Wawrzyniak - Członek

Komisja Rewizyjna - VII kadencja

Skład komisji:

1.Jakubowska Agnieszka - przewodnicząca

2.Pokładek Albin - zastępca

3.Skrzypek Piotr - członek

 

Komisja Gospodarki Mienia Gminnego, Finansów i Ładu Przestrzennego - VII kadencja

Skład komisji:

1. Kusztelak Mariola - przewodnicząca

2. Andrzejak Bogumiła - zastępca

3. Naglik Aleksander - członek

Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego - VII kadencja

Skład komisj:

1.Krzyżosiak Wiesław  - przewodniczący

2.Łakoma Elżbieta - zastępca

3.Deka Małgorzata - członek

4.Gniazdowski Maciej - członek

 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - VII kadencja

Skład komisji:

1. Ostrowski Jan - przewodniczący

2. Kozica Roman - zastępca

3. Pieprzyk Joanna - członek

4. Wojtkowski Hubert - członek

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - VI kadencja

Skład komisji:

  1. Naglik Aleksander - przewodniczący
  2. Ostrowski Jan
  3. Węcłaś Szymon
  4. Celka Katrzyna

Komisja Gospodarki, Mienia Gminnego, Finansów i Ładu Przestrzennego - VI kadencja

Skład komisji:

  1. Biechowiak Mirosław - przewodniczący
  2. Wojtyś Antoni
  3. Szymkowiak Urszula

Strony