Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od środków transportowych

Podstawa prawna:

Art. 9 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).

Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta wymiaru podatku rolnego od osób prawnych

Podstawa prawna:

Art.6a ust.8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 ze zm.), art. 21 §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2012 r., poz. 749)

Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta wymiaru podatku leśnego od osób fizycznych

Podstawa prawna:

Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.), art. 21 §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2012 r., poz. 749).

Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych

Podstawa prawna:

Art.6a ust.5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2012 r., poz. 749).

Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od nieruchomości od osób prawnych

Podstawa prawna:

Art.6 ust.8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 21 §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2012 r., poz. 749)

Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta wymiaru podatku leśnego od osób prawnych

Podstawa prawna:

Art.6 ust.5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 82 ze zm.), art. 21 §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2012 r., poz. 749).

Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od nieruchomości od osób fizycznych

Podstawa prawna:

Art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 21 §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2012 r., poz. 749)