Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2014 rok

Zarządzenie nr 70 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Zarządzenie nr 69 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Zarządzenie nr 61 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Zarządzenie nr 57 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Strony