Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - Przedszkole w Chojnie

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - Przedszkole w Pakosławiu

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - Szkoła Podstawowa w Chojnie

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - Szkoła Podstawowa w Sowach

Likwidacja szkoły wcielenie do Szkoły Podstawowej w Pakosławiu jako filia w Sowach.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - Szkoła Podstawowa w Pakosławiu

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - Gimnazjum Gminne w Pakosławiu

Wygaszanie szkoły od 2016 roku i wcielenie w Szkołę Podstawową w Pakosławiu.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - Urząd Gminy Pakosław