Dostawa i montaż placów zabaw w miejscowościach Golejewko i Podborowo

Pakosław: Dostawa i montaż placów zabaw w miejscowościach Golejewko i Podborowo
Numer ogłoszenia: 208522 - 2015; data zamieszczenia: 13.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Dostawa i montaż placu zabaw w miejscowości Sowy