Działalność lobbingowa w 2016

Zarządzenie Nr K.6.2016 z dnia 13 października 2016r.

w sprawie określenia sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Pakosław z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej dzialalności lobbingowej.