ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY PAKOSŁAW ZA 2018 ROK

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Pakosław przedstawia  Raport o stanie Gminy Pakosław za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w 2018 r.

W debacie nad rozpatrzeniem przedstawionego raportu o stanie Gminy Pakosław  za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Pakosław.

Sesja, na której zostanie przeprowadzona w/w debata odbędzie się 11 czerwca 2019 r.,o godz. 13.00, w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 10 czerwca  2019 r. (poniedziałek), do godziny 16. 00 w pok. 5 w Urzędzie Gminy Pakosław.