Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2020 - nieaktualna