Uchwała Nr XXXI/243/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Załączniki: