Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 30/2019 z dnia 18 marca 2019

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Osiek

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 29/2019 z dnia 15 marca 2019

w sprawie: wyboru organizacji, które w 2019 roku będą realizować zadania publiczne pn "Działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa","Działania na rzecz osób niepełnosprawnych","Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - zorganizowanie imprez z końmi","Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami","Dzialalność na rzecz osób w

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 28/2019 z dnia 14 marca 2019

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 27/2019 z dnia 8 marca 2019

w sprawie zwołania zebrania mieszkańców sołectwa Sowy

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 26/2019 z dnia 8 marca 2019

w sprawie przeprowadzenia wborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Sowy

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 25/2019 z dnia 8 marca 2019

w sprawie powołania komisji do przeglądu boiska spotowego przy Sali Sportowej w Pakosławiu

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 24/2019 z dnia 5 marca 2019

w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w Gminie Pakosław

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 23/2019 z dnia 5 marca 2019

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz określenia jego regulaminu pracy

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 22/2019 z dnia 28 lutego 2019

w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektu na obszarze powiatu rawickiego 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 21/2019 z dnia 28 lutego 2019

w sprawie zwołania zebrania mieszkańców sołectwa: Pomocno

Strony