Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 40/2019 z dnia 20 marca 2019

w sprawie przeprowadzenia wybrów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Zaorle 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 39/2019 z dnia 20 marca 2019

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Pakosław

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 38/2019 z dnia 20 marca 2019

w sprawie zwołania zebrania mieszkańców sołectwa Białykał

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 37/2019 z dnia 20 marca 2019

w sprawie przeprowadzenia wyborów Słtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Białykał 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 36/2019 z dnia 20 marca 2019

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Chojno

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 35/2019 z dnia 20 marca 2019

w sprawie zwołania zebrania mieszkańców sołectwa Chojno 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 34/2019 z dnia 18 marca 2019

w sprawie zwołania zebrania mieszkańców sołectwa Pakosław

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 33/2019 z dnia 18 marca 2019

w sprawie zwołania zebrania mieszkańców wsi Dębionka-Kubeczki

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 32/2019 z dnia 18 marca 2019

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Radu Sołeckiej w sołectwie Dębionka 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 31/2019 z dnia 18 marca 2019

w sprawie zwołania zebrania mieszkańców sołectwa: Osiek 

Strony