Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 50/2019 z dnia 06 maja 2019

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu za rok 2018

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 49/2019 z dnia 02 maja 2019

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 48/2019 z dnia 02 maja 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 47/2019 z dnia 19 kwietnia 2019

w sprawie zmiany uchwały budźetowej na rok 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 46/2019 z dnia 29 marca 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rokm 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 45/2019 z dnia 28 marca 2019

w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2018 rok 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 44/2019 z dnia 28 marca 2019

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Pakosław

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 43/2019 z dnia 20 marca 2019

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 42/2019 z dnia 20 marca 2019

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 41/2019 z dnia 20 marca 2019

w sprawie zwołania zebrania mieszkańców sołectwa Zaorle 

Strony