Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 60/2019 z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 59/2019 z dnia 17 czerwca 2019r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 58/2019 z dnia 17 czerwca 2019r.

w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 57/2019 z dnia 17 czerwca 2019r.

w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 56/2019 z dnia 6 czerwca 2019r.

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 55/2019 z dnia 3 czerwca 2019r.

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 54/2019 z dnia 30 maja 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 53/2019 z dnia 20 maja 2019

w sprawie zmiany plnu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 52/2019 z dnia 20 maja 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 51/2019 z dnia 06 maja 2019

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu za rok 2018

Strony