Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 70/2019 z dnia 31 lipca 2019

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustwami  na 2019 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 69/2019 z dnia 31 lipca 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 68/2019 z dnia 11 lipca 2019

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 67/2019 z dnia 11 lipca 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 66/2019 z dnia 9 lipca 2019

w sprawie: określenia procedury likwidacyjnej Szkoły Podstawowej w Sowach 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 65/2019 z dnia 5 lipca 2019

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 64/2019 z dnia 5 lipca 2019

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 63/2019 z dnia 1 lipca 2019

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 62/2019 z dnia 1 lipca 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 61/2019 z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019r 

Strony