Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 80/2019 z dnia 30 września 2019

w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych do Szkoły Podstawowej w Chojnie, 63-921 Chojno

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 79/2019 z dnia 30 września 2019

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 78/2019 z dnia 30 września 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 77/2019 z dnia 16 września 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 76/2019 z dnia 10 września 2019

w sprawie sposoby, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na rok 2020

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 75/2019 z dnia 6 września 2019r.

w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Golejewku, obręb Golejewko.

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 74/2019 z dnia 30 sierpnia 2019

w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych do Szkoły Podstawowej w Pakosławiu im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Parkowa 15, 63-920 Pakosław 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 73/2019 z dnia 30 sierpnia 2019

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlenonych gminie ustawami na 2019 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 72/2019 z dnia 30 sierpnia 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 71/2019 z dnia 26 sierpnia 2019

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakosław oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Strony