Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr WG.0050.4.2020 z dnia 31 stycznia 2020r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 3/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego dzieci na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakosław

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 2/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 1/2020 z dnia 14 stycznia 2020

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 96/2019 z dnia 31 grudnia 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 95/2019 z dnia 19 grudnia 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 94/2019 z dnia 12 grudnia 2019r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 93/2019 z dnia 11 grudnia 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 92/2019 z dnia 5 grudnia

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 91/2019 z dnia 5 grudnia 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Strony