ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Podstawa prawna: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

I. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego

II. OPŁATY

Opłata skarbowa (nie dotyczy inwestycji mieszkaniowych):

  • za zaświadczenie – 17,00 zł (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn.  zm.).

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie tut. urzędu lub bezgotówkowo na rachunek urzędu z chwilą złożenia wniosku

Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Gospodarki, Rolnictwa i Budownictwa Urzędu Gminy Pakosław, pok. nr 10, tel. 65/547-83-32, wew. 38

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.