WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Podstawa prawna art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  2. Załączniki:

• mapa przedmiotowej nieruchomości

II. OPŁATY

  1. Opłata skarbowa
  •  Od wypisu:
  • do 5 stron – 30,00 zł
  • powyżej 5 stron – 50,00 zł
  •  Od wyrysu:
  • za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20,00 zł
  • nie więcej niż 200,00 zł

(ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn.  zm.)

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Do 30 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Gospodarki, Rolnictwa i Budownictwa Urzędu Gminy Pakosław, pok. nr 10, tel. 65/547-83-32, wew. 38.

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.