Informacja o wykorzystanych PCB dla osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami

Podstawa prawna:

Art. 163 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018 poz.799 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r., w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U.2011.8.31 ze zm.)

Ustawa z dnia 19.06.1997 o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.2017 poz.2119).