Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr WG.0050.9.2020 z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery dzialalności pożytku publicznego w 2020 roku