Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr WG.0050.7.2020 z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020