Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr WG.0050.6.2020 z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wlontariacie oraz określenia jej regulaminu pracy

Załączniki: