Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr WG.0050.14.2020 z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok