Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr WG.0050.13.2020 z dnia 30 marca 2020 r.