Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr WG.0050.11.2020 z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020