Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr WG.0050.10.2020 z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie wyboru organizacji, które w 2020 roku będą realizować zadania publiczne pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej