Kierownictwo Urzędu

Wójt Gminy Pakosław Piotr Skrzypek

ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław

tel. 65/54 78 332

email: pakoslaw@pakoslaw.pl

 

Skarbnik Gminy Pakosław Teresa Miernik

ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław

tel. 65/54 78 332

email: t.miernik@pakoslaw.pl

 

Sekretarz Gminy Pakosław Barbara Konopka

ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław

tel. 65/54 78 332

email: b.konopka@pakoslaw.pl