Dyżur Przewodniczącej Rady

Przewodnicząca Rady Gminy Pakosław Elżbieta Łakoma
pełni dyżur w biurze nr 3 w każdy poniedziałek
w godzinach 1515 – 1600 po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym: 65 5478 332 wew. 30