Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Data publikacji: 12 października 2012 roku
Termin składania ofert: 22 października 2012 roku
 
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Numer ogłoszenia: 396532 - 2012; data zamieszczenia: 12.10.2012
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dowóz i odwóz do szkół dzieci niepełnosprawnych, w okresie od 01-09-2012 r. do 30-06-2013 r.

Data publikacji: 5 czerwca 2012 roku
Termin składania ofert: 13 czerwca 2012 roku
 
Pakosław: Dowóz i odwóz do szkół dzieci niepełnosprawnych, w okresie od 01-09-2012 r. do 30-06-2013 r.
Numer ogłoszenia: 189786 - 2012; data zamieszczenia: 05.06.2012

Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, w gminie Pakosław, w okresie od 01-09-2012 r. do 30-06-2013 r.

Data publikacji: 4 czerwca 2012 roku
Termin składania ofert: 13 czerwca 2012 roku
 
Pakosław: Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, w gminie Pakosław, w okresie od 01-09-2012 r. do 30-06-2013 r.

Strony