Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli oraz szkół podstawowych w gminie Pakosław, w roku szkolnym 2019/2020