Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli oraz szkół podstawowych w gminie Pakosław, w roku szkolnym 2018/2019